پیش تنیدگی چیست؟ بیشتر بخوانید

گرچه بتن در گذشته مدت های مدیدی به عنوان مصالح ساختمانی به کار می رفت, اما به هیچ عنوان مصالح سازه ای مناسبی محسوب نشده و قابل رقابت با فولاد, سنگ و چوب نبود. چرا که بر خلاف مقاومت فشاری بالا, در برابر تنش های کششی, بسیار ضعیف عمل می کند. به همین علت از بتن صرفاً به عنوان مصالح بنایی استفاده می شد.

ضعف بتن در کشش

بعدها مهندسین برای غلبه بر این ضعف, ترکیبی از فولاد مسلح کننده و بتن که امکان مقاومت در برابر نیروهای کششی و فشاری را ایجاد می نماید, به کار گرفتند. در آغاز, برای مسلح کردن بتن از آرماتور استفاده شد (بتن آرمه). ولی در ادامه, استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی, بتن را به یکی از کاراترین مصالح سازه ای تبدیل نمود. ایده پیش تنیدگی در دهه اول قرن بیستم مطرح گردید و تحقیقات مختلفی بین سال های 1930 تا 1940 روی آن انجام گرفت. این روش عملاً از سال 1955 تا کنون در زمینه های مختلف سازه ای مورد استفاده بوده است.

تئوری پیش تنیدگی

پیش تنیده کردن عبارت است از اعمال تنش فشاری دائمی, قبل از اعمال بارهای بهره برداری, به منظور کاهش و یا از بین بردن تنش های کششی. قرار دادن کابل کشیده شده فولادی و مهار کردن آن در دو طرف عضو, باعث ایجاد تنش فشاری دائمی در مقطع بتنی خواهد شد....

مزایای سیستم پیش تنیدگی بیشتر بخوانید

  • دهانه بزرگتر
  • ضخامت دال کمتر
  • حذف تیرها
  • کنترل ترک و دوام بیشتر
  • افزایش سرعت اجرا
  • ارتفاع کمتر کف تا کف و کاهش ارتفاع کل ساختمان

آخرین اخبار بیشتر بخوانید
آخرین مقالات بیشتر بخوانید