تاریخچه

سازه های پیش تنیده آرمه بن با بهره‌گیری از توان فنی مهندسی و به کارگیری دانش روز, فعالیت خود را در زمینه طراحی و اجرای سازه‌های بتنی از سال 1384  آغاز نمود. با توجه به گستردگی فن‌آوری‌های جدید, گروه آرمه با ایجاد شرکت‌های تخصصی تلاش می‌نماید تا خدمات مناسب را در هر زمینه به صورت مجزاارائهنماید.

شرکت سازه‌های پیش‌تنیده آرمه‌بن با هدف فعالیت در زمینه سیستم‌های پیش‌تنیده پایه‌گذاری و تأسیس گردید. این شرکت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه آرمه, طراحی, تامین مصالح و تجهیزات و اجرای سازه‌های مختلف پیش‌تنیده را هدف خود قرار داده است.

شرکت سازه‌های پیش‌تنیده آرمه‌بن امیدوار است با تلاش خود سهم کوچکی در پیشبرد صنعت کشور داشته باشد.