مشخصات نمایندگی ها

 • ارومیه
  نماینده: محمد خدادادی دیدانی | شرکت اروم مترو پل غرب
  تلفن همراه: 09141492615

 • آبادان و خرمشهر
  نماینده: محمد فرصیاد | شرکت شکوه صنعت اوپاتان
  تلفن همراه: 09123978615

 • بوشهر
  نماینده: نوراله حیدری | شرکت سازه‌های پیش‌تنیده کهن
  تلفن همراه: 09179225437

 • تبریز
  نماینده: سید مرتضی برادران حسینی | شرکت مارلین سازه آذر
  تلفن همراه: 09143133981
 • کردستان
  نماینده: کورش حق‌شناس | شرکت آبادگر هدف کردستان
  تلفن همراه: 09181711302
 • کرمان
  نماینده: فرزین مقیمی | شرکت مهندسی نقش‌پردازان ریسه
  تلفن همراه: 09120136326
 • کرمانشاه
  نماینده: آرش شادفر | شرکت آرش بتن کرمانشاه
  تلفن همراه: 09181324879
 • گلستان
  نماینده: محمدرضا حیدری راد | دفتر طراحی تندیس
  تلفن همراه: 09113772067
 • مازندران (شرق)
  نماینده: میلاد حاجی‌اندواری | شرکت ناب بتن دک
  تلفن همراه: 09111102400
 • مهاباد
  نماینده: مسماری | گروه خانه‌سازان مهاباد
  تلفن همراه: 09143442858

 • ورامین و پیشوا
  نماینده: حسین انصاری | دفتر مهندسی پارت
  تلفن همراه: 09125263421
 • یزد
  نماینده: محمدباقر رحیمی | شرکت زمین ساخت
  تلفن همراه: 09133517165