مهار خاک

امروزه استفاده از نیلینگ و انکرینگ در پایدارسازی گودبرداری‌ها ( بخصوص در مناطق شهری) بسیار فراگیر شده است. در این راستا شرکت سازههای پیش تنیده آرمهبن در زمینه طراحی و اجرای نیلینگ آماده ارائه خدمات به مشاوران ذیربط می‌باشد.