پیش تنیدگی در پل

  • طراحی و ارائه خدمات فاز 2 سازه:
    سازه های پیش تنیده آرمه بن در رابطه با پروژه‌های مختلف پل آماده ارائه خدمات فاز 2 سازه و تهیه نقشه و مدارک فنی به کارفرمایان و مشاورین محترم می‌باشد.
  • اجرای سازه‌های پیش تنیده:
    سازه های پیش تنیده آرمه بن در رابطه با پل‌های پیش تنیده، آماده ارائه خدمات اجرایی می‌باشد.